Mikrofiber Bezler

  • Microfiber Rags

    Mikrofiber Bezler

    Mikrofiber (veya mikrofiber), on mikrometreden daha küçük bir çapa sahip, bir denye veya desiteks / iplikten daha ince sentetik elyaftır. Bir ipek teli, yaklaşık bir denye ve bir insan saçının çapının yaklaşık beşte biri kadardır.